ท่องเที่ยวในย่านออนเซ็นที่แท้จริง จากต้นน้ำส่งตรงสู่ตัวเมือง

วิธีการเดินทางง่าย ๆ ไปยังอีซากะออนเซ็น!