ท่องเที่ยวในย่านออนเซ็นที่แท้จริง จากต้นน้ำส่งตรงสู่ตัวเมือง

บริการฟรี Wi-Fi ที่สถานีอีซากะออนเซ็น

คุณสามารถใช้บริการ Wi-Fi ฟรีได้ที่สถานีอีซากะออนเซ็น
เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของคุณ
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือจากการขนส่งจังหวัดฟุกุชิมะ

1. เริ่มให้บริการ

กลางเดือนพฤษภาคม ปี 2018

2. สถานที่ให้บริการ

ชั้น 1 ทางออกเครื่องตรวจตั๋ว บริเวณจุดพัก
ชั้น 2 บริเวณจุดพัก


3. SSID

MICHINORI FREE WIFI

4. ระยะเวลาให้บริการ

ติดต่อกัน 12 ชั่วโมง

5. ภาษาที่ให้บริการ

ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส ไทย

6. ขั้นตอนการใช้บริการ